Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Crkva – svecilj i svesmisao

 

Crkva je ne samo cilj i smisao svih bića i tvari: od Anđela do atoma, nego je i njihov jedini svecilj i jedini svesmisao. U njoj nas je Bog zaista „blagoslovio svakim blagoslovom duhovnim“[1]; u njoj dao sva sredstva za naš sveti i neporočni život pred Bogom[2]; u njoj nas usinjuje kroz Sina Svog Jedinorodnog[3]; u njoj nam otkrio večnu tajnu volje Svoje[4]; u njoj sjedinio vreme sa večnošću[5]; u njoj omogućio uhristovljenje i ohristovljenje svih bića i tvari, njihovo uduhovljenje i oduhovljenje, i njihovo utrojičenje i otrojičenje[6]. Zbog svega toga Crkva sačinjava najveću i najsvetiju tajnu Božiju u svima svetovima.

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 3

[2] Ef. 1, 4.

[3] Ef. 1, 5—8

[4] Ef. 1, 9.

[5] Ef. 1, 10

[6] Ef. 1, 13—18.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.