Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Greh – sav đavo

 

Želja je svih ljudi: uništiti smrt. A to znači, treba najpre uništiti greh. No to nikakva čovečanska sila učiniti ne može već samo božanska; i ne samo božanska sila, već sav Bog, zato što je svaki greh — đavolska sila, i još: sav đavo. Zagledaj greh sa ma koje strane, i sa svih strana, i u njemu ćeš naći jedino — đavola, đavola, đavola, i ništa drugo. Zato što je greh tako silan — silan đavolom, u naš zemaljski svet i sišao je sav Bog, „sva punoća Božanstva“[1], da nas oslobodi greha, i kroz greh smrti, a kroz greh i smrt — đavola. Da zato, samo zato je Gospod Hristos i sišao među nas, i kao Crkva ostao sav među nama: da nas mrtvace u gresima oživi i vaskrsne iz svih naših smrti. I On je to učinio, i neprekidno iz veka u vek čini sa svima koji Mu verom pristupaju: jer je sav u Crkvi Svojoj, telu Svom, On — glava njena. On — punoća koja sve ispunjava u svemu[2]: sve u svima vernima: sve u njihovoj duši, u njihovom srcu, u njihovom životu[3]. A kad je u njima On — sav Bog, kako onda mogu ostati u njima gresi, i preko njih — sav đavo?

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 9.

[2] Ef. 1, 23.

[3] Ef. 2, 1. 5—6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.