Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Crkva – lek za svaki greh

 

Živeći punoćom Svoga Božanstva u telu Svom — Crkvi, Gospod Hristos neprestano oživljuje ljude umrtvljene gresima, podiže ih iz groba grehovnosti, vaskrsava ih iz mrtvih, i posađuje na nebesima. To je neprekidni bogočovečanski podvig Jedinog Čovekoljupca, Gospoda Hrista, kojim On spasava sve verne, dajući im u Crkvi lek za svaki greh. Jer greh je bogoprotivna sila, umrtvljuje čoveka za sve što je Božije; umrtvljuje ga za život u Bogu; umrtvljuje mu um, te ne poznaje Boga, zaboravlja Boga; umrtvljuje mu srce, te ne oseća Boga; umrtvljuje mu savest, te ne ispravlja sebe Bogom; umrtvljuje mu volju, te neće Boga. Svojim prestupima i gresima ljudi navuku u sebe tolike smrti, da zapeta postaju duhovni mrtvaci i kroz grehe sami sebe neprestano sahranjuju u bezbroj grobova, potapaju u bezbroj smrti. Jer greh time je greh što odvaja čoveka od Boga koji je izvor života, i ispunjuje ga onim što je smrtno. I kada greh sazri u čoveku i čovek ga učini, gle, u njemu se rodila smrt: kroz jedan greh — jedna smrt, a kroz mnoge grehe — mnoge smrti. Neporečna je istina večnog Evanđelja Božjeg: greh učinjen rađa smrt[1]. Ma koliko čovek ne hteo, no plata za greh — uvek je smrt, samo smrt.[2] Ostajući u gresima i ne kajući se, čovek dobrovoljno ostaje u mnogim smrtima, i one mu uporno i nemilosrdno umrtvljuju i dušu i srce i um i savest i volju za sve što je Božje: za Istinu Božju i Pravdu i Ljubav i Život. U stvari, gresi samo to i rade: obezbožuju čoveka, osmrćuju ga i usmrćuju. Koga to od ljudi gresi nisu svalili u bezbroj duhovnih smrti? Ko to od ljudi nije umro po mnogo puta u gresima? Nema tu izuzetka, svi su ljudi pod gresima, pod njihovim strašnim udarcima. U samoj stvari, greh je neiskazano strašniji i od same smrti zato što on jedini proizvodi smrt, rađa smrt.

 


NAPOMENE:

[1] Jak. 1, 15.

[2] Sr. Rm. 6, 23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.