Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Svejedinstvo svih tvari

 

U Crkvi se ostvaruje i jedinstvo između ljudi i ostalih tvari: jer ljudi, postajući kroz osvećenje i obogočovečenje sinovi Božji, postepeno oslobađaju i tvar oko sebe od robovanja grehu i smrti, i privode je bezgrešnu Jedinom Bezgrešnom[1]. Najsavršeniji članovi Crkve Svetitelji, najjače ocećajy to svejedinstvo svih tvari u Hristu: anđeli na zemlji, oni i žive anđelskim životom: jedno su sa svetim anđelima istinom, pravdom, Evanđeljem, molitvom, ljubavljy; a jedno su sa ostalim tvarima — tugom, uzdisanjem neiskazanim; zajedno sa njima kroz Duha Svetog osećaju kako se tvar isceljuje Crkvom od greha, postaje bezgrešna i mila i blagovesna. Sve sačinjava jedan Bogočovečanski organizam, a oni — osećalište svega toga, i sve osećaju kao deo sebe.

Do ovaploćenja Boga Logosa, veli Sveti Zlatoust, nebesko i zemaljsko bili su odvojeni jedno od drugog i nisu imali jednu glavu. Ali ovaploćenjem Gospoda Hrista Bog postavi jednu glavu za sve, za anđele i ljude, tojest dade jedno vrhovno načelo i anđelima i ljudima: jednima Hrista po telu, a drugima — Boga Logosa. Kao kada bi neko rekao za kuću da je u njoj nešto trulo a nešto jako, pa bi obnovio kuću, tojest, učvrstio je pojačavši joj temelj; tako i ovde sve je podveo pod jednu glavu. Tada je jedino i moguće sjedinjenje, tada će jedino i biti savršen savez, kada sve, imajući neku neophodnu svezu gore, bude podvedeno pod jednu glavu.[2]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Rm. 8, 19—21.

[2] In Ephes. Homil. Ι, 4; R. gr. t. 62, col. 16.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.