Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Crkva – načinjena od Anđela i ljudi

 

U Crkvi, Bogočovečanskom telu Svom, Gospod Hristos izvršuje ujedinjenje svih bića i tvari, svega logosnoga što je u njima, izlučujući greh i smrt iz svih bića i tvari, vaspostavljajući jedinstvo između tvari i Tvorca, a preko toga i jedinstvo između svake tvari sa ostalim tvarima. Tako je Crkvom ostvareno jedinstvo anđela i ljudi: svi su oni članovi Njegovog Bogočovečanskog tela, kome je On glava, te smo svi mi, i anđeli i ljudi, pod jednom istom Božanskom glavom — Gospodom Hristom. To je nadahnuto izraženo u Kanonu Bestelesnim Silama: Tebe neprestano veličamo, Hriste, koji si na neiskazan način načinio jednu Crkvu od anđela i ljudi i sjedinio nebesko sa zemaljskim[1]. Jedna Crkva: i u njoj jedan isti Gospod i za anđele iza ljude, jedna ista Božanska Istina, jedna ista Božanska Pravda, jedna ista Božanska Ljubav, jedan isti Božanski Život, jedna ista Božanska Večnost, jedno isto Božansko Carstvo. Zato su sveti anđeli, ta naša nebeska, sveta i bezgrešna braća, u radosnom čovekoljublju postali dobrovoljne sluge spasenju našem[2].

 


NAPOMENE:

[1] Služba 8. novembra, Pesma 9.

[2] Sr. Jevr. 1, 14.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.