Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Hristos = Crkva: svejedinstvo

 

A Hristos je glava, čega? Crkve. Znači: On kao glava Crkve ujedinjuje u telu Crkve sve i sva. Hristos — svejedinstvo, Hristos — sveujedinitelj: u Njemu, Bogočoveku = Crkvi, sjedinjuje se Bog i čovek, nebo i zemlja, anđeli i ljudi, bića i tvari, atomi i vasione, sve što je na nebu i što je na zemlji, sve osim greha, smrti i đavola. Bogočovek je sveto ujedinio osnovavši i u Sebi i na Sebi Crkvu, koja je telo Njegovo i On glava njena, te je tako ona punoća Njega, Bogočoveka, koji sve ispunjava u svemu[1].

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 22—23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.