Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Šta Bog hoće sa ovim svetom? Sa čovekom?

 

Šta Bog hoće sa ovim svetom? Kakav je cilj Božji u njemu? Šta Bog hoće sa rodom ljudskim? Sa čovekom? Zašto je Bog stvorio ovakav svet i ovakvog čoveka u njemu? To ne zna, i ne može znati nikakva ljudska mudrost, nikakav ljudski razum. To može znati, i stvarno zna jedino Hristovom blagodaću oblagodaćena mudrost, i Hristovom blagodaću oblagodaćeni razum. „Bogatstvo blagodati“[1] Svoje Trosunčani Gospod je izlio na nas „objavivši nam tajnu volje Svoje“[2] u ličnosti Gospoda Hrista i Njegovom bogočovečanskom podvigu spasenja: tajnu volje Svoje o našem zemaljskom svetu, i o svima svetovima, o čoveku, i o svima ljudskim bićima. Nema sumnje, tajna svih svetova je u tajni volje Božje. Da nam je nije objavio, mi ljudi nikada ne bi saznali i otkrili tu tajnu, a samim tim ni tajnu naše ljudske volje: radi čega nam je volja data, i čemu treba da služi, i kako da se upravlja. Po predvečnom blagovoljenju Svom Bog nam je otkrio tu tajnu koju je imao u Sebi o svetu i svetovima, i o čoveku u njima. A to blagovoljenje vascelim bićem svojim izvire iz bezgranične ljubavi Božje, kojom Bogi određuje od večnosti sav Svoj odnos prema rodu ljudskom.[3]

Do dolaska Gospoda Hrista u naš zemaljski svet, rod ljudski bio je puki siromašak, jer nije znao „tajnu volje Božje“, nije znao šta Bog hoće sa nama ljudima, sa anđelima, sa zvezdama, sa životinjama, sa biljkama, sa vasionama. A sve to saznao je sa pojavom Bogočoveka Hrista na zemlji. U čemu je „tajna volje Božje“? U tome: „da se pod glavom Hristom sjedini sve što je na nebesima i na zemlji“[4]

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 7.

[2] Ef. 1, 9.

[3] Ef. 1, 5—9.

[4] Ef. 1, 10.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *