Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Hrišćani – ispunjeni Božanstvom Hristom

 

Gospod Hristos je — „sva punoća Božanstva“; a vi hrišćani — vi ste Njegovi, zato ste i vi ispunjeni tom punoćom. Čovek više nije leš, iznutra prazan i u praznom svetu. Sav je ispunjen Bogom. Α njegova bogolika duša, sa svojim beskrajnostima, i može se ispuniti jedino Bogom, punoćom Božanstva. Svi vidljivi svetovi da se u nju smeste, ne mogu je ispuniti. Tako su božanski ogromne i njena dubina, i njena visina, i njena širina. Zato duša ljudska stvarno samo u Gospodu Hristu nalazi svoj pravi mir, božanski mir, i pokoj i radost. Jer u Njemu nalazi božansku punoću svoga bogolikog bića, i u njoj svoju besmrtnost, svoju večnost, svoje božansko savršenstvo, svoje potpuno ostvarenje.

Kako se čovek ispunjuje „punoćom Božanstva“ — Hristom Gospodom? Jedino živeći Njime i u Njemu. A gde je On? U Svome Bogočovečanskom telu, Crkvi. Samo kao članovi Crkve ljudi se postepeno ispunjuju Gospodom Hristom, dok ne postanu „ispunjeni u Njemu“, jer Crkva, zato što je „telo Njegovo“, i jeste „punoća“ Njega „koji sve ispunjava u svemu“[1].

 


NAPOMENE:

[1] Εf.1, 23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *