Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Filosofija po Bogočoveku

 

Vera Crkve Hristove ima svoju posebnu filosofiju, bogočovečansku filosofiju. Stoga sveti apostol upozorava hrišćane sledećom blagovešću i zapovešću: „Čuvajte se da vas ko ne zarobi filosofijom i praznom prevarom, po kazivanju ljudskom, po stihijama sveta, a ne po Hristu“[1]. U našem čovečanskom svetu postoje u stvari samo dve filosofije: filosofija po čoveku i filosofija po Bogočoveku. To su dva shvatanja sveta, dva gledišta na svet. U jednoj je sve i sva — čovek, u drugoj — Bogočovek.

Filosofija po Bogočoveku nije drugo do Evanđelje Bogočovekovo. A šta sačinjava Njegovo Evanđelje? On sam, i sve Njegovo: Njegov život, Njegovo učenje, Njegova smrt, Njegovo vaskrsenje, Njegovo vaznesenje, Njegova Crkva. Sve se iz Njega izvodi, i sve na Njega svodi. On Evanđelje čini Evanđeljem. Jer je On njegovo živo oličenje i savršeno ostvarenje. Sve što sačinjava blagovest za ljudsko biće, u Njemu je potpuno ovaploćeno i čovečanski ostvareno. Najmučnija pitanja ljudskoga duha On je rešio božanski savršeno i čovečanski stvarno, i tako svaku našu muku pretvorio u blagovest. Najveću muku roda ljudskog, smrt, On je vaskrsenjem Svojim pretvorio u blagovest, jer nam je svima proputio put u besmrtnost i život večni, i tako rešio najmučniji problem bića ljudskog, problem života i smrti. Mučni problem dobra i zla On je rešio Svojim Bogočovečanskim životom: sve što je učinio predstavlja jedino istinsko besmrtno i večno dobro u čovečanskom svetu; a zlo je sve što nije od Njega, išto je protiv Njega. Nerešivo pitanje ljudskog saznanja: „šta je istina“? On je rešio konkretno i realno: pokazao je i dokazao da je u Njemu ovaploćena i oličena sva božanska Istina. Stoga i postao nepogrešivo merilo Istine. Tek od Njega i Njime mi ljudi jasno znamo šta je istina a šta laž u našem čovečanskom svetu. A problem Boga i čoveka? Jedini On je rešio savršeno i završno: u Sebi Bogočoveku pokazao je jedinog istinitog Boga i jedinog istinitog čoveka, te znamo šta je pravi Bog i šta je pravi čovek. I tako sva pitanja redom nalaze svoje logosno i blagovesno rešenje u ovaploćenom Bogu Logosu.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 8.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *