Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Vera – duša svake vrline

 

„Utvrđeni u veri“, veri u? — Bogočoveka Hrista[1]. A to postajemo kada svoje srce, svoj um, svoju savest, svoje biće ispunimo duhom vere, te sve što iz njih niče, niče iz vere i raste verom. Vera nas u poznaje sa svima svetim tajnama i svetim vrlinama evanđelskim, i uvodi u njih; a ove nas opet ytvpđyjy u veri, ako živimo u njima. Svaka sveta tajna je tajna vere, i svaka sveta vrlina — vrlina vere. Vera je duša svake od njih, a one su telo njeno, ostvarenje njeno. Bez njih, vera bi bila mrtva; bez vere, njih ne 6i bilo. Rečeno je: „vera kroz ljubav dela“.[2] No ona isto tako radi i kroz molitvu, i kroz post, i kroz ostale evanđelske vrline. Kao što duša radi kroz sva čula i kroz sve delove tela, tako i vera radi kroz sve svete vrline i svete tajne, kao kroz svoje telo, jer sve one sačinjavaju jedno duhovno telo u kome vera radi kao duša.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 7

[2] Gal. 5, 6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.