Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Vera – svevrlina

 

Po reči svetog apostola: „Αkο je koren svet, onda su i grane“.[1] U Gospodu pak Hristu mi se ukorenjujemo svetim tajnama i svetim vrlinama, a najpre svetom verom, kao početnom vrlinom, i svevrlinom.[2] Kada je sve korenje našeg bića u Hristu, onda je i sav život naš od Hrista.

„Nazidani u Njemu“: On — telo Crkve, u koje se mi uzidavamo i nazidavamo podvizima svetih tajni i svetih vrlina; nazidavamo kao živi delovi, žive ćelijice, živi udovi. On je temelj našeg bića, i stoga temelj našeg spasenja, na kome se pomoću vrlina nazidavamo, i tako postižemo spasenje kroz obogočovečenje, kroz ohristovljenje.[3] Ili: On je zgrada spasenja, „kuća duhovna“, a mi „živo kamenje“ koje se uzidava u nju i nazidava na Njemu.[4] Tako, uzidani u Njega i nazidani na Njemu, mi živimo Njime, i u Njemu i od Njega.

 


NAPOMENE:

[1] Rm. 11, 16.

[2] Kol. 2, 7

[3] Sr. 1 Kor. 3, 10—11.

[4] Sr. 1 Petr. 2, 5—6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *