Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

U Crkvi: „sve riznice mudrosti i znanja“

 

U Crkvi: „sve riznice mudrosti i znanja“: o Bogu, o svetu, o životu, o večnosti, o svima Božjim svetovima. Jer sve što je Božje, Crkvom postaje čovečje. Samo oposredovano Bogočovekom, sve što je božansko postaje čovečansko. I to u Njegovom Bogočovečanskom telu — Crkvi. „Sve riznice“, — a ko zna koliko ih je! sigurno taman toliko da će kroz svu večnost hraniti mudrošću i znanjem sve hristočežnjive i svete duše.

Jedino Crkva poseduje i kazuje glavnu tajnu i glavnu istinu svih svetova. Sve što je van nje, ma kako izgledalo privlačno i slatko, obmana je. Ako je do mudrosti, — ona je sva u Crkvi; ako je do znanja, takođe. Ma kako zavodljivo privlačne bile reči mudrosti ljudske ili znanja ljudskog, ako nemaju na sebi pečat bogočovečanski, nisu od Istine i ne kazuju Istinu. „Ako ko dolazi k vama i ove nauke ne donosi, ne primajte ga“.[1] „U Hristu su sve riznice mudrosti i znanja sakrivene, jer je On sama mudrost i samo znanje — αύτοόοφία γαρ έστι και αντόγvw6ις. Jedini Hristos zna sve. A svaki drugi, ma kako divno govorio, ako ne govori o Hristu, on u stvari govori sve same besmislice i izmišljotine“.[2]

Ljubav sabornosti u Crkvi sjedinjuje, bogočovečanski sjedinjuje među sobom članove Crkve. I oni svi, i svaki od njih, žive sabornim životom Crkve. A ta sveta ljubav sabornosti zavisi od njihove vere u Hrista i života u Hristu. Ako je vera njihova čvrsta i život njihov uređen i sređen Hristom, oni onda životom svojim u Hristu na zemlji osiguravaju sebi život večni na nebu. I doživljavaju istinitost ove istine: samo kada ljudi žive u Hristu i radi Hrista, njihov život na zemlji dobija svoj neprolazni božanski smisao i svoju neprolaznu božansku vrednost. Zato bogomudri apostol i blagovesti hrišćanima: „Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda, onako živite u Njemu“.[3]

 


NAPOMENE:

[1] 2 Jn. 10.

[2] Blaž. Teofilakt, tamo, sar. 2, vers. 3 i 4; so1. 1236

[3] Kol. 2, 6. 5.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *