Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovečanski razum Crkve

 

Samo bogočovečanskom razumu Crkve, ljudski razum se toliko očisti, preobrazi, osveti, usavrši, da postiže vrhunsko savršenstvo. Tada, jedino tada on razume i sebe, i svet oko sebe, i Boga, i Njegovu tvorevinu, i Bogočoveka, i Njegovu presvetu tajnu — Crkvu; i doživljuje logosno svejedinstvo tvari, logosnu sveciljnost, logosnu svecelishodnost. Tada razum dolazi „do potpunog uverenja“ da je u Crkvi: „Sve blago mudrosti i znanja sakriveno“[1]. U Crkvi koja je tu, u našem čovečanskom svetu, i pomoću koje je naš svet organski sjedinjen sa nebeskim svetom. Jer svojim bogočovečanskim organizmom ona obuhvata sve svetove. Nema večne mudrosti i besmrtnog znanja, a da nisu u njoj. Samo, sve je to „sakriveno“ od ogrehovljenog, neosvećenog, neohristovljenog razuma ljudskog. A otkriveno? — razumu osvećenom, ohristovljenom; razumu učlanjenom u sveti saborni razum Crkve.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 3.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.