Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Savršen čovek

 

Zato što Gospod Hristos sačinjava takvo bogatstvo za ljude, sveti apostoli Ga neumorno propovedaju svima „učeći svakoga čoveka svakoj mudrosti“. Sa ciljem? — „da svakoga čoveka pokažemo savršena u Hristu Isusu.[1] Jer jedino u Hristu Bogočoveku ljudsko biće može doći do svoga potpunog savršenstva, zato što u našem zemaljskom svetu jedini On ima i razdaje ljudima sve božanske sile potrebne za to. Nema izuzetka: svaki čovek može postati savršen u Hristu Isusu, samo ako hoće. Jer vera je data svima; Crkva je uvek otvorena za sve. Svima su dostupne svete tajne i svete vrline, i u njima svete božanske sile, pomoću kojih se čovek izrađuje u čoveka savršena. Obrazac savršenog čoveka je sam Bogočovek, Gospod Hristos. Ko se učlani u Njegovo Bogočovečansko telo, nalazi se u božanskoj radionici u kojoj se postepeno prerađuje, postepeno „raste rastom Božjim“ — „u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove“[2]. Svaki čovek je sazdan, i poslan u ovaj svet, kao biće kome je određen i otvoren put božanskog usavršavanja, da bi sebe razvio u čoveka savršena. U tome ga ometa svaki greh, svako zlo, a pomaže svaka evanđelska vrlina, svako evanđelsko dobro. Zato mu je na tom putu potrebna „svaka mudrost“, eda bi ga mudro rukovodila i vidovito vodila božanskom savršenstvu. To je vrlo složen proces i podvig: u njemu učestvuje sav čovek i sve evanđelske vrline. Ne postaje se savršenim čovekom ni odjedanput, ni lako. Savršenstvo se stiče postepenim usavršavanjem. To nije mehanička radnja, ni nametljivi dar. Niti je to dar koji se gotov daje. Ne, tu se daju blagodatne sile za usavršavanje po meri revnosti, a čovek se usavršava sjedinjujući darovane sile sa svojim prirodnim silama: dušom, srcem, razumom, savešću, voljom.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 1, 28.

[2] Kol. 2, 19; Ef. 4, 13.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.