Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Večna Ipostas Crkve

 

A što je važnije i od najvažnijeg, i čudesnije od najčudesnijeg, i potresnije od najpotresnijeg jeste to što je sama Ipostas Boga Lotosa iz neizmernog čovekoljublja Svog postala Večna Ipostas Crkve. Nema bogatstva Božjeg, nema slave Božje, nema dobra Božjeg, a da čudesnim Bogočovekom nije postalo zauvek naše, zauvek ljudsko.

Svu neizmernu veličinu moći Svoje i bogatstvo čovekoljublja Svog i svemoć sile Svoje Bog naročito pokaza vaskrsenjem Hrista iz mrtvih, vaznesenjem Njegovim na nebo iznad Heruvima i Serafima i svih nadnebesnih Bestelesnih Sila, osnivanjem Crkve kao tela Njegovog, tela kome je On, Vaskrsli i Vazneseni i Večnoživi Bogočovek, glava. To bezgranično čudo, to uistini najbožanskije svečudo Bog „učini u Hristu kada Ga vaskrse iz mrtvih i posadi sebi s desne strane na nebesima iznad svih Poglavarstava i Vlasti i Sila i Gospodstava i svakoga imena što se može nazvati, ne samo na ovome svetu nego i na onome; i sve pokori pod noge Njegove, i Njega dade za glavu Crkvi nad svim — ύπίφ πάντα, koja je telo Njegovo, punoća Onoga koji sve icpynjava u svemu — τό πλήρίυμα του τά πάντα έν παόι πλιρουμένoν)“[1].

 


NAPOMENE:

[1] Ef. 1, 20—23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.