Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Evanđelje – svakoj tvari

 

Sveobuhvatnom bogočovečanskom blagovešću Crkve Evanđelje je „propovedano svakoj tvari“[1]. Da, propovedano kamenju, i ono je povikalo od bola kada je ugledalo svoga čudesnog Blagovesnika gde u mukama izdiše na krstu[2]; propovedano moru, i ono je Boga Evanđelja poznavalo, i pred Njim se smirivalo, i uzbuđeno Ga na talasima kao na krilima nosilo; propovedano zverinju, i ono se pred Gospodom Evanđelja pripitomljavalo; zajedno sa Njim u pustinji živelo i krotko Mu služilo, te je u Božjoj Knjizi i ova blagovest objavljena: „i bejaše sa zverinjem“[3]; propovedano svakoj tvari koja je blagoga i svemiloga Gospoda Isusa videla, čula, osetila: a videle su Ga, a čule su Ga, a osetile su Ga i ptice, i leptiri, i bubice, i cveće, i vetrovi, i kiše, i bilje, i životinje, i vazduh, i svetlost, i oblaci, i sunce, i zvezde, — sve Ga je na zemlji videlo, sve osetilo, sve se k Njemu otvorilo, sve se k Njemu ustremilo, sve k Njemu saosećalo, sve i sva Njemu hitalo, jer seiz Njega neprestano lila čudesna blagovesna sila i kroz sve tvari nežno razlivala. Tako, neprestano tako dok je na zemlji boravio u telu Svom svetom; a kad je sa Nje odlazio, On je tu blagu silu, ovaploćenu u Bogočovečanskom telu Crkve, predao Svojim svetim Učenicima i naredno im da propoved Evanđelja svoj tvari produže Crkvom kroza sve vekove: „Idite po svemu svetu i propovedajte Evanđelje svoj tvari—“[4].

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 1, 23

[2] Mt. 27, 51.

[3] Mk. 1, 13.

[4] Mk. 16, 15; Mt. 28, 19—20.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.