Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Utemeljenost u Veri

 

Rečeno je: „ako samo ostanete“. Znači: od vas zavisi sve: i utemeljenost u veri, i čvrstina, i nada evanđelska. Šta je to utemeljenost u veri? Utemeljenost vašeg uma u veri, vašeg srca, vaše savesti, vaše volje, vašeg celokupnog bića. I još je utemeljenost u veri — sve zasnivati na veri: sav svoj život, i sve svoje odnose: prema ljudima i anđelima, prema biljkama i životinjama, prema nebu i zemlji, prema svetu i svetovima, prema istini i pravdi, prema smrti i životu, prema dobru i zlu, prema besmrtnosti i večnosti, prema Bogu i đavolu; jednom rečju: prema svemu i svačemu. Jer: „što god nije od vere — greh je“[1]. „Ako samo ostanete — nepokretni od nade evanđelja“ u svima nevoljama i stradanjima i ranama i tamnicama za Hrista, uvek „gledajući na Osnivača i Završitelja vere Isusa“[2], uvek hitajući „k meti“, „k nagradi višnjega zvanja Božjega u Hristu Isucy“[3]. „Ako samo ostanete u veri utemeljeni i čvrsti“ — u svima njenim istinama i svetinjama i svetim tajnama, i svetim vrlinama, i svetim silama, one će vas osvetiti i vas „svete i neporočne i besprekorne“ pred Hrista izvesti, i još u takve blagovesti i radosti, kakve oko ljudsko nikada ne vide, niti srce nasluti[4].

 


NAPOMENE:

[1] Rm. 14, 23

[2] Jevr. 12, 2

[3] Flb. Z, 14

[4] Sr. 1 Kor. 2, 9.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.