Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovek – svepunoća

 

Bogočovek – svepunoća. I ta svepunoća stalno obi tava u Njegovom Bogočovečanskom telu, Crkvi, jer je On sav u njoj, i ona – sva u Njemu. Tu svepunoću oseća kao nešto svoje svaki član Crkve, i ništa mu drugo nije ni potrebno, jer imajući Gospoda Hrista, on ima sve i sva što mu je potrebno za večni život u svima svetovima. Ova bogočovečanska svepunoća nema ničeg zajedničkog sa izvesnim filosofskim teorijama o svepunoći, jer su sve one u apstrakcijama i mrtvim shemama. Bogočovečanska svepunoća je živa, opitna, doživljajna bogočovečanska nebozemna stvarnost. Nju može svaki doživeti učlanjujući se kao živa ćelijica u bogočovečanski organizam Crkve. No čudesni Bogočovek Gospod Hristos veći je i od same ove svepunoće, jer je rečeno: „u Njemu obitava sva punoća“, a On je oko nje kao veći i beskrajniji od Nje.. Bez Njega, vasiona se pretvara u ogromnu pustu i praznu lešinu; a u njoj ljudi – sve sami leševi, prazni iznutra i prazni spolja, leševi u velikoj lešini.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.