Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Ologosenje čoveka

 

Ologosenje čoveka Spasenje od toga je u ologosenju čoveka. A to je moguće samo u Crkvi, pod Hristom kao Glavom. Učlanivši se u bogočovečanski organizam Crkve, čovek se postepeno ologosuje živeći u njemu njegovim logosnim silama. To ologosenje razvija u njemu osećanje i saznanje svejedinstva svetova, bića, tvari, i njihove sveciljnosti, svecelishodnosti, svelogičnosti.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.