Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Logosna sveciljnost

 

Tek u ovaploćenju Boga Logosa i ustanovljenju Crkve kao tela Njegovog nama je otkrivena tajna svih tvari, svih bića, svih svetova, tajna i cilj; pa i tajna samog Trojednog Božanstva. To je — Crkva. I u njoj — logosno svejedinstvo i logosna sveciljnosg. Svejedinstvo najpre Boga i čoveka, a zatim i svih tvari, svega što postoji na nebu i na zemlji. I On Bogočovek, Drugo Lice Pre svete Trojice, jeste „glava telu Crkve“[1], i kao Glava drži telo Crkve u organskom svejedinstvu. Sve životvorne i stvaralačke sile dolaze od Njega i razlivaju se po celom bogočovečanskom organizmu Crkve. Kao Glava telu Crkve On sve u njemu vodi, sve rukovodi. I tako sve što je u Crkvi doživljuje svoju logosnu božansku tajnu i svoj logosni božanski cilj, jer „sve se za NJ sazda“.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 1, 18.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.