Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Logosna celishodnost sveta i greh

 

Logosna celishodnost sveta i života poremećena je grehom. Otkuda greh u svetu stvorenom bezgrešnim Bogom Logosom? Od zloupotrebe stvaralačknh logosnih sila. Logosna sila koja se slobodnom voljom zloupotrebi tako da ne ide svome cilju: Bogu Logosu, ne radi za Njega već protiv Njega, i jeste greh. I još: to je sila koja je za svoj cilj proglasila ili sebe ili koju drugu tvar. U tome je sav đavo, u tome čovek ukoliko grehom ide za njim. Bog Logos nije moj cilj, već ja sam: sav u sebi, i sav za sebe. Takva je logika svakoga greha, i onog najvećeg i onog najmanjeg. Otuda je greh jedina alogosnost, jedina alogičnost u svetu. Bog Logos je zato i postao čovek, a na Sebi Bogočoveku osnovao Crkvu, da bi čoveka oslobodio te ubitačne alogičnosti, spasavajući ga od greha, smrti i đavola. I tako uspostavio logosnu celishodnost u našem čovečanskom svetu. Logosna jednociljnost vezuje najmanju bubicu sa najogromnijim suncem u vasioni, čoveka sa Anđelom i atomom. Jednociljnost, jednoporeklost, jednopostalost. Jer smo svi od Njega — Boga Logosa; svi i sve i sva osim greha i zla. A zla nema izvan greha. Slobodna volja, stvorena bogolikom da bi bila bogočežnjiva, okrenula se od Boga, krenula na suprotnu stranu od Boga, i radi protiv Boga. Ego u tome je suština svakoga zla: i đavolskog i čovekovog. U tome je i smrt, jer je prekinuta veza sa Bogom Logosom, od koga je i život i postojanje[1].

 


NAPOMENE:

[1] Jn. 1, 3. 4.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *