Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Sve stvoreno – logosno

 

Po svome poreklu sve je od Boga Logosa, sve je u suštini logosno. A po cilju? I po cilju je sve logosno, jer se sve ne samo kroz Njega nego i „za Njega sazda“. Takav je naš put: počinjemo od Bespočetnog i završavamo Beskrajnim. I naš početak i naš završetak su u Bogu Logosu. Ne samo naš, nego i celokupne tvorevine. Bilo bi nelogično i neprirodno da logosnoj tvorevini bude cilj nešto drugo a ne Bog Logos. Božanske logosne sile su u stvari jedine stvaralačke sile u svetu. Ovo rojenje potomaka iz predaka, plodova iz semenja; ovo nezadržljivo odživljavanje života u bezbroj bića; ovo čudesno odvijanje svega što postoji u bezbroj oblika, — sve to biva po tajanstvenom delovanju tih logosnih stvaralačkih sila, stavljenih u suštinu svih tvari pri stvaranju.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *