Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Vreme i Večni

 

U Crkvi čovek se sjedinjuje, po prvi put u istoriji svoga postojanja, sa Večnim, sa Bogom Logosom, a preko čoveka i sva tvar. Tako se vreme sjedinjuje sa Večnošću, vremensko sa Večnim, tvar sa Tvorcem. Pri tome postaje jasna sveistinita blagovest: Tvorac — Bog Logos je „rođen pre svake tvari“[1]. Svaka tvar ima svoj početak u vremenu i sa vremenom, a Gospod Hristos nema vremenskog početka. On je rođen od Boga pre svih vremena; bespočetno rođen u večnosti, On je i sam večan kao i Bog Otac koji Ga je rodio. Otac je večiti Otac, jer je Sin večiti Sin. Nije bilo trenutka u večnosti da je Otac bio bez Sina. Da je bilo takvoga trenutka, i da je Sin kasnije po Božanstvu od Oca, onda ne bi bilo Svete Trojice: Boga Oca, Boga Sina i Boga Duha Svetoga. To znači: ne bi bilo istinitog Boga i Gospoda. Rečeno je: „rođen pre svake tvari“, da Gospoda Hrista, koji je svemoćni Tvorac, ne bi mešali sa stvorenjima. Svemoćii Tvorac? Da — : „jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili Prestoli ili Gospodstva ili Poglavarstva ili Vlasti: sve se kroza NJ iza NJ sazda“[2]. Ovakvu tvoračku svemoć ko može imati osim Boga? Mi ljudi još nismo ni izbliza uspeli da saznamo šta je sve stvoreno na samoj zemlji, a kamoli u celoj vasioni, ili tek u nevidljivom svetu! Kakva li bića, i sile i slave! „Sve što je na nebu“, — a od svega sveti apostol spominje samo nešto—nešto: Anđelske Prestole, Gospodstva, Poglavarstva i Vlasti. A ostalo je sa divljenjem i pobožnošću prećutano. Ljudski um nije u stanju da zamisli, a kamoli da shvati Božju tvorevinu od vrha do dna. Iz ove apostolove blagovesti jasno je ono što je za nas najglavnije: ništa nije ušlo u postojanje mimo mudrost i volju Božju: savršenu mudrost i svemoćnu volju.

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 1, 15.

[2] Kol. 1, 16.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.