Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Krv Samoga Boga

 

Gospod Hristos je „lik Boga nevidljivoga“[1]. Eto zašto je krv Njegova tako dragocena i svevrednosna, jer je krv samoga Boga. Boga koji je postao čovek, i dao čoveku sve Svoje Božanstvo, sve Svoje božanske vrednosti i sile, sjedinivši ih nerazdeljivo i zanavek sa ljudskom prirodom. U Njemu mi vidimo „lik Boga nevidljivoga“: lik samoga Boga. Ukoliko vid ljudski može videti Boga. A ugledati Njega kao Boga i bezgrešnog čoveka u svome carstvu, to je za samu smrt bila — smrt. Otuda njena nemoć da u svome carstvu tame zadrži Boga i duše ljudske radi kojih je On došao. A kada je On sišao u njeno carstvo, i ona ugledala u Njemu Boga i bezgrešnog čoveka, — ona se sva prepala, sva od sile Njegove umrla, i tako nije mogla da u svome carstvu zadrži ni Njega ni duše ljudske radi kojih je došao.[2]

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 1, 15.

[2] Sr. D. A. 2, 24.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.