Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Savršen čovek

 

Savršen čovek! je li to moguće? Da, ali samo u savršenom Bogočoveku, i od savršenog Bogočoveka: jedino se u Njemu i Njime čovek preobražava u savršenog čoveka. Van Njega i bez Njega, čovek uvek zauvek ostaje nedovršen i nesavršen, ostaje kukavno polubiće ili nakazno kabiće. Jedino sa Njim i u Njemu čovek se pričešćuje Svebića, i ulazi u carstvo Večne Božanske Istine, Večne Božanske Ljubavi, Večne Božanske Radosti, gde nema ni tuge, ni smrti, ni uzdisanja. Čovekovo biće samo Hristom prelazi iz smrti u život, iz vremena u večnost; uzleće sa zemlje na nebo, tražeći „ono što je gore gde Hristos sedi s desne strane Boga“[1]. Živeći Gospodom Hristom, čovek postaje nebozemno biće, i uči se živeti „dostojno Boga»[2], Boga i Gospoda Isusa Hrista. Jer je On radi toga postao čovek živeo u telu, i jeste živeti „dostojno Boga“. U takvodostojan Boga. Živeti onakvim životom kakvim je On kao čovek živeo u telu, i jeste živeti „dostojno Boga“. U takvome životu ljudi rade jedno: neprestano tvore volju Božju. Stoga su „plodni u svakom dobrom delu“ i rastu „u poznanju Boga“[3].

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 3, 1.

[2] Kol. 1, 10.

[3] Kol. 1, 10.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.