Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Bogočovek = Crkva

 

Tajna Boga ujedinila se neodvojivo sa tajnom čoveka, i postala dvojedna tajna, svetajna svih svetova. I tako postala Crkva: Bogočovek = Crkva. Druga Ipostas Presvete Trojice, Ipostas Boga Logosa postavši čovek, i time Bogočovek, ostala je u našem zemaljskom svetu, i u svima svetovima, kao Bogočovek Crkva. Očovečenjem Boga Logosa, čovek je kao posebno bogoliko biće, uzveličan Božanskim veličanstvom, jer mu je Druga Ipostas Presvete Trojice postala Glava, večna Glava Bogočovečanskog tela Crkve. Bog Otac Duhom Svetim dade Gospoda Hrista — Bogočoveka „za glavu Crkvi, nad svima, koja je telo Njegovo, punoća Onoga koji sve ispunjava u svemu“[1].

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 1, 17—23.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.