Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Logosna svecelishodnost tvari

 

Crkva, i u njoj sav bogočovečanski domostroj spasenja = oboženja, ima jedan cilj: da sve ologosi, da sve osveti, da sve učlani u bogočovečansko telo Crkve, i na taj način vrati logosnom svejedinstvu i logosnoj svecelishodnosti. Drugim rečima: da sve ucrkvi i ocrkvi, uhristovi i ohristovi, ubogočoveči i obogočoveči. Da to ljudi s uspehom postižu, Spasitelj je dao i sve potrebne božanske sile, kojima On kao ovaploćeni Bog Logos raspolaže: „jer u Njemu živi sva punoća Božanstva telesno“[1]. Zato je stožerna i rukovodna blagovest i zapovest: u Crkvi živeti — „dostojno Boga“, ovaploćenog Boga, i rasti „rastom Božjim“ — u čoveka savršena u Hristu Isusu[2]. Jer je cilj našeg zajedničkog, sabornog življenja u Crkvi: „da pokažemo svakoga čoveka savršena u Hristu Isusu“[3].

 


NAPOMENE:

[1] Kol. 2, 9.

[2] Kol. 1, 10; 2, 19; 1, 28.

[3] Kol. 1, 28.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *