Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Sutelesnici Hristovi

 

Sveti apostol blagovesti istinu: Mi smo udi tela Hristova, od mesa njegova i od kostiju njegovih[1]. Zato život u nama i među nama treba da bude kao i u telu njegovom: da se sav kreće, zbiva i biva u božanskoj Istini, i Pravdi, i Ljubavi, i Dobroti, i svemu bogočovečanskom, evanđelskom. Svaki posebno i svi skupa, uvek smo udovi tela Njegova. I kao takvi, mi smo sastavni delovi tela njegova, istine njegove, života njegova, večnosti njegove, bogočovečnosti njegove. Da smo hrišćani, mi možemo pokazati i dokazati samo na jedan način: svojim blagodatnoduhovnim organskim jedinstvom sa Gospodom Hristom. Kroz svete Crkvene tajne mi zaista postajemo — „udi tela njegova, od mesa njegova, i od kostiju njegovih“; a utvrđujemo se u tome svetim vrlinama i blagodatnim podvizima. Šta su hrišćani? — „sutelesnici“ Hristovi;[2] svi sačinjavaju čudesni bogočovečanski organizam njegov: kroz koji, u kome, i radi koga živi On, prevečni Bog Logos. Oko, uvo, ruka, noga, prst, svaki delić tela, svaka ćelijica tela živi i normalno radi samo dok je svim bićem svojim ukopana u telo, u sav organizam njegov, u sve životne sile njegove.

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 5, 30

[2] Εf 3, 6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.