Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Ohristovljenje čoveka

 

No u živom telu Crkve mnogo je premnogo postepenosti u svetosti, u osvećivanju sebe, u ohristovljenju sebe, u obogočovečenju sebe. Svaki od nas posteleno ohristovljuje sebe u Crkvi, koja je sva u Gospodu Hristu i sva od Njega: On je taj koji je neprestano izgrađuje i uzrasta, svakoga od nas uzidavajući u živo telo Crkve, po meri naše vere i ljubavi, naše revnosti u svetom življenju po Evanđelju. Nijedan podvig tvoj i moj ne propada u Crkvi, ni onaj najmanji: sve to sam Gospod Hristos uzidava i usklađuje u živom telu Crkve, jer sav život Crkve kao celine i život svakog člana Crkve posebno — sam Gospod vodi i rukovodi, te tako ništa ne biva bez Njega, ali isto tako i bez našeg truda i ličnog podvizavanja i napora. U sabornom životu Crkve izmešani su životi Anđela i ljudi, pokajnika i grešnika, pravednika i nepravednika, preminulih i na zemlji živećih, pri čemu oni pravedniji i svetiji pomažu manje pravednima i manje svetima da rastu rastom Božjim u sve veću pravednost i svetost. Kroz sve članove struje bogočovečanske svete sile Hristove, i kroz one najmanje i najneznatnije, po meri njihovog blagodatnog uživljavanja u organizam Crkve pomoću podviga vere, ljubavi, molitve, posta i ostalih vrlina.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.