Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Pnevmatologija molitvenog bogoslovlja

 

Vascelo molitveno bogoslovlje Crkve je u stvari blagovest Svetoga Duha ο Bogočoveku Gospodu Isusu Hristu i ο Njegovom Bogočovečanskom domostroju spasenja — ο Crkvi. U Crkvi je radi Bogočoveka Gospoda Hrista sve od Duha, kao što je to „sve“ i od Boga Oca radi Bogočoveka Gospoda Hrista i Duha Svetoga. Jednom rečju, u Crkvi sve biva: od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. To najbolje pokazuje molitveno bogoslovlje Crkve, u svima svojim blagovestima, od najmanjih do najvećih. Očigledna je novozavetna stvarnost: Crkva je produžena Sveta Pedesetnica kroza sve vekove i kroza svu večnost.

Duh Sveti je u Devi Svetoj sazdao telo Boga Logosa, i time stavio Sebe u temelj Crkve, u telo Crkve, u telo Bogočoveka Gospoda Hrista.[1] U „Crkvi se Svetim Duhom toči svaka premudrost; otuda blagodat Apostolima, stradalnički venci Mučenicima i vidilaštva Prorocima.[2] Svetim Duhom daje se svaki dobri dar; u Njemu sve živi i kreće se.[3] Svetim Duhom sagledava se svaka svetinja, premudrost, jer On obićuje, osuštinjuje svaku tvar ούσιοί πάόαν γάρ κτίσιν = osuščestvuet bo vsjakuju tvar.[4] Svetim Duhom biva svako bogatstvo slave; od Njega je blagodat i život svakoj tvari.[5] Svetim Duhom svaka duša živuje — = živitsja, i čistotom se uzvišuje, sija Trojičnim jedinstvom sveštenotajanstveno — svjetljejetsja Troičeskim jedinstvom svjaščenotajnje.[6] Svetome Duhu pripada životouzročna vrednost; od Njega se svako stvorenje oživotvorava, odušetvorava, kao u Ocu, a ujedno i Logosu.[7] Svetim Duhom drži se sve, vidljivo i nevidljivo.[8]

Kao što u telu čovekovom ništa ne biva bez duše njegove tako i u telu Crkve ništa ne biva bez životvorne duše njene — Duha Svetoga. Molitvena misao Crkve bogomudro blagovesti: Svetim Duhom — bogatstvo bogopoznanja, sozercanja i premudrosti, jer sve svetootačke dogmate, sva svetootačka učenja Logos otkriva Duhom Svetim = vsja bo v sem otečeskaja veljenija Slovo otkrivaet.[9] Bog Logos je perihorisisom sav u Duhu Svetom i u Ocu; Otac je sav u Sinu i u Duhu Svetom; Duh Sveti je sav u Ocu i u Bogu Logosu; zato nas molitvena bogonadahnuta misao Crkve poziva: Bogosloveći recimo Svetome Duhu: Ti si Bog, život, ljubav, svetlost, um, Ti blagost, Ti caruješ vavek.[10] Duh Sveti, kao Duh Sina — Gospoda Hrista,[11] svima i svemu u Crkvi je sveopasonosni uzrok — vsespasiteljnaja vina — πανόωσηκή αίτια.[12] u Crkvi se Duhom Svetim raste „u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove“: Duhom Svetim — oboženje svima, blagovoljenje, razum, mir, blagoslov, otrojičenje, jer je On ravnodelatan sa Ocem i Logosom.[13]

Sveti Duh je srce svakog bića. Tu istinu neumorno blagovesti molitvena misao Crkve: Svetim Duhom sve i sva ima svoje biće: jer je Bog pre svega, Gospodstvo svega, Svetlost Nepristupna, Život svesvega.[14] Svetoga Duha moć je nad svima: Njemu se klanjaju Višnje Vojske sa svakim dahom donjih (= so vsjakim dihanijem dolnjim).[15] Svetim Duhom liju se potoci blagodati, koji nalajaju svaku tvar ka oživljenju (= ko oživljeniju).[16]

Duh Sveti daje se vernima radi vaskrsloga Gospoda Hrista i Njegovog neizmernog čovekoljublja, pokazanog u vascelom bogočovečanskom domostroju spasenja. Dokaz tome je sav život Crkve kroz vekove. Molitvena blagovest objavljuje bogočovečansku istinu: Gospod Hristos, vaskrsnuvši Svojom vlastitom silom, dade svima vernima sijanje Duha, koji odozgo tajanstveno osenjuje.[17] Svetim Duhom svaka se tvar obnavlja (tojest očišćuje od greha, obezgrešuje), opet hrleći na prvobitno —εϊς τό πρώτον.[18] Svetome Duhu pripada životodavstvo i čast — živonačalie i čast; jer On, sve što je stvoreno, kao Bog silom Svojom čuva u Ocu Sinom.[19] Sve i sva ima život od Duha Svetoga.[20] Sve znanje, savršeno i nepogrešivo znanje ο Bogu, daje nam se u Crkvi Gospodom Hristom preko Duha Svetoga: Svetim Duhom bogoslovlje, Jedinica Trisveta.[21]

 


NAPOMENE:

[1] Β nedjelju utra Polunoščnica (Glas 1, Oktoih): … Duh Svjatij iže v Djevje sozdavšij voploščenie— τον Λογον κτιςαν την ςαρκωςιν.

[2] Β nedjelju na utreni, Antifon 3, Slava (Glas 2, Oktoih).

[3] Β nedjelju na utreni, Antifon 1, Slava (Glas 3. Oktoih).

[4] Β nedjelju na utreni, Antifon 2, Slava (Glas 3, Oktoih).

[5] tamo, Antifon 3, Slava.

[6] Β nedjelju utra, Antifon 1, Slava (Glas 4, Oktoih).

[7] Nedjelja, na utreni, Antifon 3, Slava (Glas 5, Oktoih).

[8] tamo, Antif. 1, Slava.

[9] Β nedjelju utra, Antifon 3, Slava (Glas 4, Oktoih).

[10] Nedjelja, na utreni, Antifon 2, Slava (Glas 5, Oktoih).

[11] Gal. 4, 6.

[12] Nedjelja, na utreni, Antifon 1, Slava (Glas 5, Oktoih).

[13] tamo, Antifon 2, Slava.

[14] Nedjelja, na ugreni, Antifon 2, Slava (Glas 7, Oktoih).

[15] Β nedjelju, na utreni, Antifon 3, Slava (Glas 6, Oktoih).

[16] Β nedjelju utra, Antifon 2, Slava (Glas 4, Oktoih).

[17] Β nedjelju, na utreni, Kanon voskresen, pjesn 3, (Glas 5,Oktoih).

[18] Nedjelja, na utreni, Antifon 2, Slava (Glas 1, Oktoih).

[19] Β nedjelju na utreni, Antifon 2, Slava (Glas 2, Oktoih).

[20] Β nedjelju utra, Antifon 1, Slava (Glas 8, Oktoih).

[21] tamo, Antifon 3, Slava.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *