Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Maksim Ispovednik

 

Sveti Maksim Ispovednik bogonadahnuto oseća svu svetu sabornu delatnost Duha Svetoga u telu Crkve. I prati je svesnošću svakog člana Crkve. I objašnjava bogočovečanski o smišljenu saradnju slobodnih ljudskih bića u Crkvi, toj blagodatnoj radionici spasenja i oboženja ljudi. Sveti Maksim blagovesti: Kao čovek. Hristos je glava Crkve, a kao Bog, imajući po prirodi Duha Svetoga, daruje Crkvi sile Duha Svetoga — τάς ένερ?έiaς τοϋ Πνεύματος (= darove, energije, delatnosti). Bog Logos, postavši čovek, izvršuje vascelo spasenje; kroz ono što je ljudsko On nam daruje ono što je Njegovo po prirodi, zbog čega je i postao čovek.[1] Božanske darove Duha Svetoga svaki dobija po meri svoje vere.[2] Svakome se po meri njegove vere daje projava Svetoga Duha. Čovek srazmerno svojoj veri prima silu Svetoga Duha — τοϋ Πνεύματος την ένβρ?ειαv. Veličina te sile odgovara vršenju zapovesti Gospodnjih. Isto tako i ljubav se daje srazmerno veri — κατά την άναλο?ίαντής πίστεως. Isto tako svaki dar Duha Svetoga daje se zbog držanja zapovesti.[3] Svaki od nas po meri svoje vere ispoljava silu Svetoga Duha. Božanska dobra se dele po meri svačije vere. Blagodat se svakome daje po meri njegove vere.[4] Očišćenje svojih duša, koje dostojni obavljaju pomoću vrlina, biva Duhom Svetim. Kroz to daruje se dostojnima oboženje.[5] Za revnosno podvizavanje u vrlinama Duh Sveti daje očišćenje uma od strasti.[6] Duh Sveti tka hiton vrlina.[7] Reči u Oče našu: „da dođe Carstvo Tvoje“ znače: da dođe Duh Sveti.[8] Hula na Svetoga Duha jeste neverje i bezbožnost; a to je ono što se ne oprašta ni u ovom ni u onom svetu.[9] Slepu veru ima onaj koji ne izvršuje zapovesti Gospodnje.[10]

 


NAPOMENE:

[1] Quaest. ad Thalas., Quaest. 63; Ρ. gr. t. 90, col. 672 B. C.

[2] tamo, Quaest. 28, col. 365 B. C.

[3] On, Capit. Centur. I, 96; P. gr. t. 90, col. 1220 B. C.

[4] tamo, Cent. III, 34. 35; col. 1373 C. D.

[5] tamo, Cent. IV, 79; col. 1340 A.

[6] tamo, Cent. V, 17; col. 1356 A.

[7] On, Epist. 29; P. gr. t. 91, col. 621 A.

[8] On, Tumačenje Molitve Gospodnje; R. gr. t. 90, col. 885 Β.

[9] On, Quaest. et Dubia, 26; P. gr. t. 90, col. 808 A.

[10] On, Centur. III, 45; P. gr. t. 90, col. 1280 A.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *