Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Isidor Pelusiot

 

Kao sveti sutelesnici Bogočovečanskog tela Crkve Hristove, sveti Oci um Hristov imaju.[1] Oni i misle umom Hristovim; zato su im i misli svete, i pune bogočovečanske istine i besmrtnosti i vrednosti. Takva je i sledeća misao Svetoga Isidora Pelusiota: Svojim rđavim delima mi odgonimo od sebe Duha Svetoga koga smo primili.[2] Smrću besmrtne duše naziva se odlazak Duha Svetoga od nje. Kao što je telo živo kada je duša u njemu, tako je i duša živa kada je u njoj Duh Božji. I kao što po rastanku sa dušom telo ostaje mrtvo, tako i po odlasku Duha Svetog duša gubi blaženi život, ne pretvarajući se u ništa nego produžujući živeti životom koji je gori od svake smrti.[3]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. 1 Kor. 2, 16.

[2] Tvoreniя Sv. Isidora Pelusiota čast perva, str. 151, Pismo, 250 Episkopu Evseviju; Moskva, 1859.

[3] tamo, čast vtora str. 278—279, Pismo Svjetlejšemu Doroteju.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.