Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Jefrem Sirin

 

Milozvučna harfa Duha Svetoga Sveti Jefrem Sirin sa besmrtnom radošću svedoči o sveživotvornoj delatnosti Duha Svetoga u Bogočovečanskom telu Crkve Hristove. On svakom hrišćaninu blagovesti: Svom snagom revnuj u vrlinama, da bi se u tebe uselio Duh Sveti.[1] U smirenoumlju čovekovom obitava Duh Sveti.[2] Neoprostiv je greh — greh protivu Svetoga Duha. Α to je greh svakog jeretika, zato što su jeretici hulili, i hule Duha Svetoga. Njima nema oproštaja „ni u ovome svetu ni u onome“,[3] jer su se usprotivili samome Bogu, od koga je spasenje … Svaki nepokajani greh jeste greh κ smrti.[4] Jedan je cilj pobožnosti: po veri i velikoj revnosti za sve vrline udostojiti se ispunjenja Duhom Svetim, i steći savršeno oslobođenje od strasti, tojest očišćenje srca, koje se u dušama vernih i pobožnih vrši osvećujućim Duhom.[5] U čistom srcu Duh Sveti postaje sveštenikom. Srce tvoje — sveti žrtvenik. U tebi sveštenodejstvuje Duh Sveti. Ne daj pristup smrdljivom grehu, da se od tebe ne bi udaljio Duh Sveti. Neka se ne nastanjuje u tebi greh, jer greh udaljuje od tebe Duha Svetoga.[6] Nijedan grešnik nije ostavljen od svemilostivog Gospoda. Sveti Jefrem Sirin blagovesti: Duh Sveti čeka pred vratima srca čovekova, da bi ušao, nastanio se u njemu i osvetio ga. Pazi, On obilazi sva vrata tražeći sebi ulaz.[7]

 


NAPOMENE:

[1] Tvorenii Sv. Efrema Sirina, čast. pervaя, str. 383; Moskva, 1848.

[2] tamo, čast. tret. str. 197.

[3] Mt. 12, 32.

[4] tamo, čast četvert. str. 86. 87.

[5] tamo, čast pjataja, str. 59.

[6] tamo, čast pjataja, str. 421. 422.

[7] tamo, čast šestaja, str. 331.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *