Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Grigorije Niski

 

Duhozarni Sveti Grigorije Niski, u svetim dubinama svojih bogočovečanskih misli ο Duhu Svetom u telu Crkve Hristove blagovesti: Blagodat Spasitelja našeg daruje poznanje istine kao spasonosni lek dušama; i svetlost istine vodi κ Bogu i spasenju. Ko pobožnu veru učini svojim rukovođom, treba da se oda vrlinama. U kome je pobožna vera i besprekoran život, u njemu je prisutna i sila Hristova; a u kome je prisutna sila Hristova, od njega beži zlo. Krštenjem se stiče velika blagodat. Svima pak koji iskreno primaju blagodat, Duh Sveti, po meri vere svakoga od njih, jeste pomoćnik i sažitelj, pomažući duši u delima vere. Svaki je dužan da pomoću vrlina raste „u čoveka savršena, u meru rasta visine Hristove“.[1] Pri tome, napredak i krasota duše, koji se daju blagodaću Svetoga Duha po meri staranja našeg ο tome, zavise od naše volje; jer dokle se protežu podvizi pobožne vere, dotle se proteže i veličina duše. I večni život i neiskazanu radost na nebesima daje blagodat Svetoga Duha. Duh Sveti daje smelosti za ispunjenje zapovesti Božjih. Duši, koja želi da postane nevesta Hristova, neophodno je da se upodobljava krasoti Hristovoj po mogućnosti . Ona mora izagnati iz sebe svaki gpex i sav potajni roj poroka.[2]

Sveti Grigorije blagovesti: Ono što nas spasava jeste Sila, koju verujemo pod imenom Oca i Sina i Svetoga Duha. Savršena hrana za našu prirodu jeste Duh Sveti, u kome je život. Na dan Svete Pedesetnice darovana je neiskazana blagodat. Ponovo je dao Sebe ljudima Duh Sveti, koji se bio udaljio od naše prirode, pošto je čovek greholjubljem svojim postao „telo“.[3] I kada „hukom s neba“ biše prognane iz vazduha i razvejane duhovne sile zloće i svi pogani demoni, tada se silaskom Svetoga Duha u vidu ognja ispuniše božanske sile svi u „gornici“[4] —sva ondašnja Crkva. Razdavanje darova Duha Svetoga biva po meri vere: malo — onima koji su male vere; mnogo — onima koji imaju veliku prostornost vere.[5] Duh Sveti je davalac svih dobara i, pre svega samog života. On je svuda postojeći, i svakome prisutan —έκάστψ παρόν, i ispunjuje zemlju, i na nebu boravi, razliva se po Višnjim Silama, sve ispunjuje po zasluzi svakoga, i Sam ostaje pun; On je sa svima dostojnima, i ne odvaja se od Svete Trojice. Sve što god je lepo, i sve što god je dobro od Oca kroz Jedinorodnog — zbiva se u Duhu Svetom koji obavlja sve u svima.[6]

 


NAPOMENE:

[1] Εf. 4, 13.

[2] De instit. christ.; Ρ. gr. t. 46, col. 288 A. B.; col. 289 A. B. C. D.

[3] 1 Mojs. 6, 3.

[4] D. A. 1, 13; 2, 14. — Orat. Dc Spiril. Sancto; P. gr. t. 46, col. 697. A. B. C.

[5] On, De vita S. Marinae; P. gr. ι. 46, col. 1000 AB. P. gr. t. 46. col. 1000 AB.

[6] On, Sermo de Spiritu Sancto adver. pneumat. Maced., 22. 23; P. gr. t. 45, col. 1328 D; 1329 B.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.