Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Grigorije Bogoslov

 

Bogoumni Sveti Grigorije Bogoslov, sav u Bogu, kazuje nam sveta tajanstva Božija. Blagovesteći večnu istinu Bogočovečanskog domostroja spasenja, on veli: Duh Sveti, iako je jedan, ipak darovi nisu jednaki, jer nisu jednaki primaoci Duha. Darovi se daju po meri vere — κατά την άναλογίαν της πίστεwς.[1] Govoreći na praznik Pedesetnice, Sveti Bogoslov blagovesti: Mi praznujemo silazak Svetoga Duha — konačno ostvarenje obećanja, ispunjenje nade, tajanstvo ogromno i uzvišeno. Završavaju se telesna dela Hristova, ili bolje reći dela Njegova koja se odnose na Njegov boravak u telu na zemlji, a nastaju dela Svetoga Duha.[2] Duh Sveti delao je najpre u Anđelskim i Nebeskim Silama, — u njima koji su prvi posle Boga i oko Boga: jer njihovo savršenstvo i sjaj, i nenaginjanje ili nepokretnost ka zlu, nisu ni od koga drugog do od Svetoga Duha. Zatim je Duh Sveti delao u Ocima i Prorocima, od kojih su neki preko viđenja videli i poznali Boga, a drugi i predskazali budućnost, ukoliko je to Duh Sveti naslikavao u umu njihovom, te su oni ono što se imalo dogoditi u budućnosti gledali kao da se već zbiva na njihove oči. Jer takva je sila Duha Svetoga. Posle toga, Duh Sveti je delao u Hristovim učenicima. I to trokratno, u koliko su oni bili u stanju primiti, i u tri različita vremena: do proslavljenja Hristova stradanjem, po proslavljenju Vaskrsenjem, i po Vaznesenju na nebo; takođe i po izvršenju domostroja spasenja davanjem njima Duha Svetoga udahnućem,[3] i najzad današnjim razdeljivanjem ognjenih jezika, koje i praznujemo. No prvo je bilo nejasno, drugo je jasnije, a današnje savršenije: jer je Duh Sveti prisutan ne samo delanjem — kao ranije, već suštastveno prisustvuje, i takoreći saboravi i zajedno živi.

Jer kao što je Sin razgovarao s nama posredstvom tela tako je i Duhu Svetome dolikovalo da se javi u telesnom obliku i kada je Hristos uzišao u slavu Svoju, tada je Duh Sveti sišao k nama.[4] Duh Sveti javlja se u vidu jezika po srodstvu sa Rečju = Logosom; u vidu ognjenih jezika. Jer Bog je naš oganj koji spaljuje[5] bezbožje.[6] Duh Sveti se izliva, po reči proroka, na. svako telo, tojest na svakog vernika. Duh Sveti večno saboravi sa dostojnima, i sada — u vremenskom životu, i posle — sa onima koji su se udostojili nebeskih blaga, ako potpuno sačuvamo Njega u sebi svojim dobrim življenjem, a ne budemo Ga udaljavali od sebe u onoj meri u kojoj grešimo.[7]

 


NAPOMENE:

[1] Orat. 32, 11; Ρ. gr. t. 36, col, 188 AB

[2] col. 436 AΒ.

[3] Jn. 20, 22.

[4] Orat. 41, 11; Ρ. gr. t. 36, col. 444 Α—C.

[5] Jevr. 12, 29.

[6] tamo, col. 445 Α.

[7] tamo, col. 445 D; 448 Α.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *