Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sv. Irinej Lionski

 

On blagovesti iz srca Crkve: Svi koji se boje Boga i veruju u dolazak Sina Božija, i kroz veru nastanjuju u srcima svojim Duha Božija, takvi se s pravom nazivaju čisti, duhovni, i žive za Boga, jer imaju Duha Očeva koji čoveka očišćuje i uzdiže u život Božji.[1] Bez Duha Božija mi se ne možemo spasti. Zato nas Apostol savetuje: verom i čistim životom držati u sebi Duha Božija, da ne bismo, lišivši sebe Svetoga Duha, izgubili Carstvo Nebesko.[2] Čovek verom uvodi u sebe i prima Duha Svetoga, i doživljuje izlivanje Duha Svetoga na sebe.[3] Čovek se spasava opšteći sa Svetim Duhom.[4] Čoveka vere Duh Sveti obuhvata iznutra i spolja, svagda boravi u njemu i nikada ne ostavlja.[5] Iznad svega je Bog Otac, i On je glava Hristu; kroza sve je Logos Hristos, i On je glava Crkvi, a u svima nama je Duh Sveti, i On je „voda živa“, koju Gospod dostavlja onima koji pravilno veruju u Njega i ljube Ga, i znaju da je: „Jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama“.[6]

Spasenje naše je u našoj veri, veli Sv. Irinej. Primivši je od Crkve, mi je čuvamo, i ona svagda Duhom Svetim, kao skupoceno blago u prekrasnom sasudu, očuvava svoju svežinu, i čini svežim sami sasud (tj. čoveka) u kome se drži. Taj dar Božji poveren je Crkvi; Duhom Svetim se oživotvorujemo; mi Duhom Svetim opštimo sa Hristom;[7] Duh Sveti je zalog besmrtnosti, i lestvica za uzlaženje k Bogu. Jer u Crkvi Bog je postavio apostole, proroke, učitelje i sva ostala sredstva delanja Svetoga Duha,[8] koga nemaju oni koji nisu saglasni sa Crkvom, nego lišavaju sebe života rđavim učenjem i rđavim življenjem. Jer gde je Crkva, tamo je i Duh Božji; i gde je Duh Božji, tamo je i Crkva (Ubi enim Ecclesia, ibi et Spiritus Dei; et ubi Spiritus Dei, ibi et Ecclesia) i svaka blagodat, a Duh je istina.[9] U Crkvi Božjoj Duh Sveti je taj koji prožima sve.[10] Savršeni su oni u kojima boravi Duh Sveti, i koji čuvaju besprekornima i duše i tela svoja, držeći veru u Boga i pravedno se ponašaju prema bližnjem.[11]

 


NAPOMENE:

[1] Contra haeres liv. V, sar. 9. 2; Ρ. gr. t. VII col. 1144.

[2] tamo, sar. V, cap. 9, 3; col. 1145.

[3] tamo, sar. 10, 2; col. 1148.

[4] tamo, sar. 11, 1; col. 1150.

[5] tamo, sar. 12, 2; col. 1153.

[6] tamo, sar. 18, 2; col. 1173.

[7] lib. III, cap. 24, 1; col. 960.

[8] 1 Kop. 12, 28.

[9] tamo, lib. III, cap. 24, 1; col. 960.

[10] tamo, lib. IV, cap. 36, 7; col. 1098.

[11] tamo, lib. V, cap. 6, 1; col. 1038.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.