Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sticanje Duha Svetoga vrlinovanjem

 

Duh Sveti se daje onima koji Ga ištu bogočovečanskom verom, molitvom, ljubavlju, smirenošću, svakom bogočovečanskom vrlinom uopšte. Sva istorija Crkve svedoči: vrlinovanjem se stiče Duh Sveti. Svaka bogočovečanska vrlina bogati dušu čovekovu Duhom Svetim. Otuda sticanje Duha Svetoga pomoću svetih vrlina je čitava nauka, životvorno razrađena od svetih Otaca, naročito od Svetog Serafima Sarovskog. Sa vrlinama uvek idu, ili ispred njih ili iza njih ili uporedo s njima, i sve svete tajne. Ištemo li Duha Svetog svetim tajnama n svetim vrlinama, On nam se u izobilju i daje.[1] Tu nema ni mere ni granice; logosne. bogočovečanske beskrajnosti bića ljudskog su tako neiskazano velike, da ih skoro nikada ne možemo ispuniti blagodaću Duha Svetoga. Stoga ih stalno treba iskati. Otuda i blagovest čudesnog Blagovesnika: Bog ne daje Duha na meru.[2] Α Njegova mera je bezmerje. Jer duša ljudska, duh ljudski je uvek gladan Duha Svetoga. U čovečanskom svetu savršena punoća Duha Svetoga i Njegove blagodati je Bogočovek Gospod Hristos, Njegovo Bogočovečansko telo — Crkva, i u njoj svete tajne i svete vrline.[3] Otuda: iz bića duhoprimca i duhonosca teku reke vode žive, to jest blagodat Duha Svetoga i svi Njegovi bezbrojni darovi, potrebni biću ljudskom za večni život u obadva sveta. Razume se: Duh Sveti se prima verom u Bogočoveka i radi vere u Bogočoveka = verom u Crkvu i radi vere u Crkvu.[4]

Sav vrlo složeni podvig uduhovljenja i oduhovljenja, utrojičenja i otrojičenja daje se Bogočovečanskim domostrojem spasenja, izvršenim Bogočovečanskom Ličnošću i životom Gospoda Isusa na zemlji, to jest Njime kao Crkvom. Τu blagovest, tu Sveblagovest objavljuje vaskrsli Gospod pre Svog vaznesenja svojim učenicima i naslednicima, govoreći: Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Učeći ih da drže sve što sam vam zapovedio. I, evo, ja sam s vama u sve dane, do svršetka veka. Amin.[5]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. Lk. 11, 13.

[2] Jn. 3, 34.

[3] sr. 1 Jn. 1, 16; Ef. 1, 6—8.

[4] Jn. 7, 38—39.

[5] Mt. 28, 18—20.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.