Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Čovek – blagodatni Bogočovek

 

Nema sumnje, na svima putevima van Hrista čovek neizostavno degeneriše kroz grehe, kroz strasti, kroz zablude, kroz neistine, kroz samoobmane u — podčoveka, u polučoveka, u nečoveka. Van Bogočoveka čovek se postepeno smanjuje, opada, dok ne spadne na čovečuljka, na patuljka, kojim se sile zla igraju kao bespomoćnom igračkom.

Očigledna je istina: van Bogočoveka čovek se jezivo obeščovečuje, da najzad završi kao raščovek. Da, čovek u Bogočoveku, u Crkvi Njegovoj raste u blagodatnog bogočoveka kroz življenje „sa svima svetima“; a van Bogočoveka, on neminovno degeneriše u dobrovoljnog ili nevoljnog đavočoveka. Jer u visinu čovek može rasti i razvijati se do Boga, a u nizinu može pasti i padati do đavola. Radi toga je Bogočovek i došao među nas ljude: da nam u sebi pokaže savršenog čoveka, i da nam u isto vreme da sva sveta sredstva i sve božanske sile, pomoću kojih svaki od nas može izgraditi sebe u čoveka savršena. A sve to dato je u Crkvi — Bogočovečanskom telu, uvek živom i životvornom, kome je glava sam Bogočovek Gospod Hristos: koji svojim bogočovečanskim silama i oživljuje sve članove Crkve pomoću svetih tajni i svetih vrlina Duha Svetoga.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.