Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Savršeni obrazac čoveka

 

Bogočovek je savršeni obrazac čoveka u kome je savršeno ostvareno božansko dobro na čovečanski način, i time ljudima dat savršeni obrazac svetog čoveka, uzor savršene svetosti. I On nas svim bićem Svojim, i svom naukom Svojom, i svim životom Svojim, i krstom Svojim, i vaskrsenjem Svojim, i vaznesenjem Svojim poziva toj svetosti. I hrišćani, ako su zaista Hristovi, dužni su živeti po Hristu, i biti sveti u svemu življenju; jer je svima zapoveđeno od Boga: „Budite sveti, jer sam ja svet“.[1] Za sveti život nama se daruju božanska blaga, kakva okο ljudsko ne vide, i uho ne ču, i srce ne nasluti.[2] I više od toga: nama se daruje svesladčajši Gospod Isus — Jedini istiniti Bog, i sa Njime sve što On kao Bog ima, a što mi ljudi ne možemo ni naslutiti, a kamoli zamisliti. Dokaz tome — vascelo Evanđelje Njegovo i Crkva Njegova.

Koji to odbacuje, ne odbacuje čoveka nego Boga: jer je On kao Jedini istiniti Bog i .mogao to dati ljudima. Samo On — Bogočovek; a nikada čovek, nikakav čovek, pa ma ko on bio, i ma gde, i ma kad. Svedoci su toga — Solunski hrišćani, jer je On i njima „dao Svetog Duha Svog“[3] kroz sveto krštenje najpre, a zatim Ga stalno daje kroz ostale svete tajne i svete vrline.[4]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. 1 Petr. 1, 15—16.

[2] Sr. 1 Kor. 2, 9.

[3] 1 Sol. 4, 8.

[4] Sr. 1 Sol. 4, 2. 3. 7. 8.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.