Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Tajna Crkve

 

U čemu je tajna Crkve Hristove, i njenih članova tih istinskih slugu Božjih? — „U Duhu Svetom“.[1] Εtο vascele tajne slugu Božjih: oni služe Bogu „u Duhu Svetom“. To je očigledno na prvim i najsavršenijim slugama Božjim: svetim Apostolima. Jer tek kad je sišao na njih, i ostao u njima, Duh Sveti, koga im je Gospod Hristos poslao od Oca, oni su postali, i zanavek ostali „sluge Božje“. Kako oni, tako i sveti Proroci pre njih, i svi sveti Mučenici i Ispovednici i Pravednici posle njih. Jer služba Bogu, služba je „u Duhu Svetom“ i Duhom Svetim. Nema cymnje, duhonosci su svi Svetitelji uopšte, duhonosci i svi hrišćani u većoj i manjoj meri: oni govore Duhom Svetim;[2] oni se rađaju u hrišćane Duhom Svetim;[3] oni se mole Bogu Duhom Svetim;[4] oni borave u Duhu Svetom i Duh Sveti boravi u njima;[5] oni se Duhom Svetim upućuju u svaku istinu;[6] oni postaju sluge Božje izlivanjem Duha Svetog na njih;[7] oni delaju Duhom Svetim;[8] oni hode po Duhu Svetom;[9] oni „misle duhovno po Duhu Svetom“;[10] oni su „u Duhu“ i „Duh Božji živi“ u njima;[11] oni imaju „novinu Duha;[12] oni čudotvore Duhom Svetim;[13] oni ljube Duhom Svetim;[14] oni veru svoju posvedočavaju Duhom Svetim;[15] oni Duhom Svetim dobivaju otkrivenje tajni Božjih;[16] oni Duhom Svetim znaju Boga i Božje darove;[17] oni su hram Božji u kome živi Duh Božji;[18] oni sve duhovne darove dobijaju od Duha Svetog;[19] oni se Duhom Svetim preobražavaju u obličje Gospodnje;[20] oni primaju Duha Svetog kroz veru;[21] oni se zapečaćuju Duhom Svetim;[22] oni se ispunjuju Duhom Svetim;[23] oni svoje spasenje izgrađuju Duhom Svetim;[24] oni se opravdavaju i osvećuju Duhom Svetim;[25] oni duše svoje očišćuju Duhom Svetim;[26] oni Duha Svetog imaju za merilo istine i laži.[27] Rečju: u Bogočovečanskom telu Crkve Hristove sva punoća bogočovečanskog života odvija se i biva u Duhu Svetom i Duhom Svetim, i to kroz svete tajne i svete vrline. Uvek po pravilu bogootkrivenjske istine: od Boga Oca kroz Boga Sina u Bogu Duhu Svetom.

 


NAPOMENE:

[1] Kor. 6, 4—10.

[2] Mt. 10, 20; Lk. 12, 12.

[3] Jn. 3, 5.

[4] Jn. 4, 24; Rm. 8, 26. Ef. 6, 18.

[5] Jn. 14, 17; 1 Jn. 3, 24; 4, 13.

[6] Jn. 16, 13.

[7] D. A. 2, 4. 17. 18; 10, 44—45.

[8] D. A. 8, 29. 39; 10, 19; 11, 12; 16, 7; 20, 22. 23; 21, 4.

[9] Rm. 8, 4.

[10] ] Rm. 8, 5.

[11] Rm. 8, 9.

[12] Rm. 8, 23.

[13] Rm. 15, 19.

[14] Rm. 5, 5; Kl. 1, 18.

[15] 1 Kor. 2, 4.

[16] 1 Kor. 2, 10; Ef. 3, 5.

[17] 1 Kor. 2, 12.

[18] 1 Kor. 3, 16; 6, 19.

[19] 1 Kor. 12, 4. 7—11. 13.

[20] 2 Kor. 3, 8.

[21] Gl. 3, 14.

[22] Ef. 1, 13.

[23] Ef. 5, 18.

[24] 2 Sol. 2, 13.

[25] 1 Kor. 6, 11.

[26] 1 Petr. 1, 22.

[27] 1 Jn. 4, 2.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *