Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

EKLISIOLOGIJA – UČENJE O CRKVI
Crkva, Svetajna Hristova – Blagovest o Crkvi i životu u Njoj

Jedino novo pod suncem

 

Najviše što je Bog mogao dati čoveku, dao je postavši čovek, i zanavek ostavši kao Bogočovek u svima svetovima, vidljivim i nevidljivim. Majušno čovekovo biće smestilo vascelog Boga, nesmestivog i odasvud bezgraničnog. To čini da je Bogočovek Hristos najzagonetnije biće u svima čovečanskim svetovima. Sveti Damaskin je u pravu i na zemlji i na nebu, i u vremenu i u večnosti, kada tvrdi da je Bogočovek Hristos „jedino novo pod suncem“[1]. Dodao bih: i uvek novo, novo koje nikada ne stari ni u vremenu ni u večnosti. No u Bogočoveku i sa Bogočovekom i sam čovek je postao biće — novo pod suncem, biće božanski važno, božanski skupoceno, božanski večno, božanski složeno.

 


NAPOMENE:

[1] De Fide, III, 1. Migne, P. gr. t. 94, col. 984.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.