Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Crkva = Carstvo Božije

 

Crkva je, pre svega i svime, Carstvo Božije: jer u njoj sve jeste, sve biva i sve se zbiva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom.[1] U tome je njen bespočetni početak i nezavršivi završetak. Ona: carstvo Cara i Boga Gospoda Hrista, a preko Njega, u Njemu i Njime carstvo Boga Oca i Boga Duha Svetoga — carstvo Svete Trojice. No pošto se ovo carstvo u našem čovečanskom svetu ostvaruje u Bogočovečanskom telu Gospoda Hrista Duhom Svetim po blagovoljenju Boga Oca, to je ono: „pravda i mir i radost u Duhu Svetom“.[2] Pravda: jer sva savršenstva Božija ostvaruju se u njoj na čovečanski način; mir: jep je Bogočovečanskim podvigom Svojim Gospod Hristos uklonio greh kojim je rod ljudski ratovao sa bezgrešnim Bogom; radost: jer je u Crkvi Gospodom Hristom i Duhom Svetim darovano rodu ljudskom spasenje od greha, od smrti, od pakla, od đavola, i time osigurano ohristovljenje, obogočovečenje, oduhovljenje, otrojičenje, oboženje. Jer čemu nas to raduje Duh Sveti, nas — roblje smrti, nas — sužnje pakla, čemu? Bogočovečanskom domostroju spasenja, koji Duh Sveti ostvaruje kroz Crkvu u rodu ljudskom podvigom slobodne vere čovekove u Bogočoveka, jedinog imena pod nebom kojim se ljudi mogu spasti.[3] Taj večiti mir između čoveka i Boga plod je delatnosti Svetoga Duha pomoću svetih tajni i svetih vrlina u dušama vernika Hristovih u Crkvi.[4]

Na pitanje: Šta uvodi u Carstvo Božije? Sveti Zlatoust odgovara: Pravda, mir, radost, vrlinski život — ό ενάρετος βίος — u Duhu Svetom.[5] Blaženi Teofilakt veli: u Carstvo Božije uvodi pravda, tojest vrlina uopšte, besprekoran život.[6]

 


NAPOMENE:

[1] Mt. 28, 18—20.

[2] Rm. 14, 17.

[3] Sr. D. A. 4, 12; Flb. 2, 8.

[4] Gal. 5, 22; Ef. 5, 9.

[5] tamo, Bes. 26, 1; col. 638.

[6] Tumač. Posl. Rimlj., sar. 14, ν. 17; Ρ. gr. t. 124, col. 529 C.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *