Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Ohristovljenje Duhom Svetim

 

U bogočovečanskom telu Crkve čovek se Duhom Svetim ohristovljuje, Duhom Svetim živi Hristom i u Hristu. Samo Duhom Svetim. „Κο nema Duha Hristova, on nije Njegov“.[1] Mi pο tome doznajemo da u Hristu obitavamo, i On u nama, što nam je dao od Duha Svoga.[2] Α to pokazujemo svojim bezgrešnim životom. Jer ako je Hristos u nama, onda je telo mrtvo za greh a Duh živ za pravdu.[3] Sve što je Hristovo, Bogočovekovo, u telu Crkve postaje Duhom Svetim naše: i Večni Život, i Večna Istina. i Večna Pravda, i Večna Ljubav, i sav Život Spasov, i svo Evanđelje Njegovo, i Krštenje, i Vaskpcenje, i Vaznesenje, i nebo, i zemlja, i sav rod ljudski. Kada smo sa Hristom u Crkvi, u telu Njegovom bogočovečanskom, onda je sve Njegovo — naše, na svu večnost naše.[4]

Sveti Zlatoust blagovesti: Bez Svetoga Duha mi ne možemo pripadati Hristu, kako treba, imati Njega u nama. Α ako imamo Duha Svetoga, onda pripadamo Hristu, imamo u sebi samoga Hrista, takmičimo se s anđelima, imamo sva blaga. To i znači — umrtviti telo, tojest živeti večnim životom, još ovde na zemlji imati zalog vaskrsenja i lako ići stazom vrline… Život Duhom Svetim ne pokorava se smrti, pogubljuje i istrebljuje smrt, i čuva besmrtnim one što je dobio… Koji živi Duhom, on je iznad svih strasti, opasnosti i nevolja.[5]

 


NAPOMENE:

[1] Rm. 8, 9

[2] 1 Jn. 4, 13.

[3] Rm. 8, 10

[4] Rm. 8, 11—13.

[5] tamo, Homil. 13, 8. 9; col. 519. 520.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *