Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Spasenje Duhom Svetim

 

Crkva — telo Hristovo, i u njoj sav Bogočovečanski domostroj spasenja, sav Bogočovek Gospod Hristos, obavlja spasenje ljudi i sveta Duhom Svetim koji je sišao na nju i zanavek ostao u njoj kao duša njena. Ona Duhom Svetim osvećuje sve članove svoje, i time ih spasava od greha, od smrti, od đavola obogočovečujući ih, otrojičujući ih. I tako svedočeći, šta? — Da je Crkva = Bogočovek Hristos: jedini Spasitelj čoveka, ljudi, sveta; Spasitelj koji Duhom Svetim kroz svete tajne i svete vrline produžuje i svestrano obavlja spasenje i ohristovljenje roda ljudskog. Završivši bogočovečanski domostroj spasenja sveta Svojim vaskrsenjem i vaznesenjem, i time sagradivši Crkvu na Sebi i u Sebi, čudesni Spasitelj je sve to „silno posvedočio“ i dovršio poslavši joj Duha Svog Svetog. I tako „Duhom svetosti“ Bog Otac je silno posvedočio Gospoda Isusa Hrista „za Sina Božjega“.[1] U stvari, Duh Sveti kroz Crkvu i u Crkvi neprestano radi jedno: svim Svojim životvornim i čudotvornim silama svedoči ο Gospodu Hristu, i Njegovoj svestranoj pobedi nad grehom, smrću i đavolom, i osigurava svima članovima Crkve i daje Večnu Istinu, Večnu Pravdu, Večnu Ljubav, Večni Život. Evanđelski je sveta i besmrtna istina, iskazana Svetim Zlatoustom: Gospod Hristos je razorio državu smrti, Duhom Svetim darovao osvećenje, spasenje.[2] Po vaskrsenju i vaznesenju Hristovom na nebo, po silasku Svesvetog Duha, i posle raznovrsnih čudesa, učinjenih prizivanjem svečesnog imena Hristovog, svi su vernici poznali da Hristos jeste Bog i Jedinorodni Sin Božji.[3]

Životvorni Duh Sveti umrtvljuje u članovima Crkve Hristove sve što je smrtno, grehovno, zlo, demonsko, đavočežnjivo, đavocentrično. I oni „hode po Duhu“:[4] Duh Sveti prožima vascelo biće njihovo, sve bogolike stvarnosti i beskrajnosti njihove, i sav svakodnevni život njihov. „Duh života u Hristu Isusu“ — u telu Crkve Njegove — oslobađa nas od greha i smrti, od zakona greha i smrti, i oni više nemaju vlasti nad nama.[5]

 


NAPOMENE:

[1] Rm. 1, 4—7.

[2] In Rom. Homil. 1, 2; P. gr. t. 60, col. 398.

[3] Blaž. Teodorit: Tumač. Posl. Rimlj., sar. 1. vers 4; Ρ. gr. t. 82 col. 52 Β.

[4] Rm. 8, 1.

[5] Rm. 8, 2.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *