Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Doživljavanje dogmata

 

Dela Apostolska“ pokazuju i dokazuju ovu evanđelsku istinu: Život Crkve je život u Duhu Svetom i Duhom Svetim: život u svima evanđelskim dogmatima, a ponajpre u dogmatu vaskrsenja Hristova. Hrišćanin je hrišćanin doživljujući dogmat vaskrsenja od vrha do dna; i to blagodaću Duha Svetog i revnovanjem u vrlinama. Evanđelski život, apostolski život, hrišćanski život nije drugo do doživljavanje i preživljavanje svetih dogmata, svetih istina evanđelskih. Priručnik takvog života i jesu „Dela Apostolska“. Na naše oči vrši se u Crkvi Duhom Svetim preobražaj, bogočovečanski preobražaj ljudskih bića. Najpre apostola. Po svedočanstvu Svetog Zlatousta, apostoli su, primivši na dan Svete Pedesetnice Svetoga Duha, postali sasvim drugi ljudi: .,u njima se zacarila svaka savršena vrlina“.[1]

Na Duhovdan „apostoli se napuniše Duha Svetoga“[2] zanavek, za svu večnost, i postadoše nepresušni izvor blagodati Svetoga Duha za Crkvu kroza sve vekove i kroza svu večnost.[3] Otuda je isključivo — ‘εξαίρετον — apostolima pripadalo pravo: prenositi, davati Duha Svetoga drugima — Πνεύμα διδύναι έτέροις.[4] Na Duhovdan Crkva se napunila svih božanskih „sila s visine“,[5] sila: da čini najraznovrsnija čudesa, da pobeđuje raznovrsne grehe, da ubija svakovrsne smrti, da obezoružava đavole, da čini sve što je ljudima na spasenje, na osvećenje, na preobraženje, na ohristovljenje, na obogočovečenje, na oboženje, na otrojičenje. Α da će apostoli Crkvom biti blagovesnici Hristovog Evanđelja svedoči to što im se pokazaše razdeljeni jezici kao ognjeni nad svakim od njih.[6] Rečeno je „kao ognjeni“, da se ne bi pomislilo da je Duh nešto veštastveno.[7] Blagodat data Crkvi na Pedesetnicu jedna je i ista i na Pedesetnicu i danas.[8] U stvari, Crkva je neprekidna Pedesetnica, neprekidni Duhovdan.[9] Sve božanstvene sile neprekidno delaju Duhom Svetim u Bogočovečanskom telu Crkve, i ostvaruju u prostoru i vremenu novi, bogočovečanski život na zemlji. Da, zaista Duhom Svetim sve postaje moguće onome koji veruje u vaskrslog Gospoda Hrista. Svo je nebo na zemlji Crkvom, i sva zemlja na nebu — Crkvom. Vaistinu „s nama Bog“ = Emanuil: to Crkva, jer to Bogočovek Gospod Hristos: to Duhom Svetim kroz svete tajne i svete vrline.

 


NAPOMENE:

[1] Omil. na Dela Apostolska, Homil. I, 1; R. gr. 1. 60, col. 15.

[2] D. Α. 2. 4; 8, 18; 9, 17; 10, 44. 47; il, 15; 19, 5.

[3] tamo, Homil, 4, 2; col. 45.

[4] tamo, Homil. 18, 3; col. 144.

[5] Lk. 24, 49; D. Α. 1, 8.

[6] D. Α. 1, 3.

[7] tamo, Homil. 4, 1; col. 43.

[8] tamo, Homil. 1, 6; col. 22.

[9] D. A. 10, 44—48; 11, 15—16; 15, 8—9; 19, 6.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.