Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Krštenje Crkve

 

„Dela Apostolska“ su po svemu dela bogočovečanska: dela, koja u čoveku i iz čoveka tvori Gospod Hristos Duhom Svetim. Tu je sve i božanski uzvišeno i čovečanski stvarno. Na Duhovdan je izvršeno krštenje Crkve Duhom Svetim: u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. I tako je u Crkvi otvoren put otrojičenja svakom ljudskom biću, i u njoj sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Put otrojičenja je u stvari put oboženja, put obogočovečenja. Ostvaruje se blagovest bogonosnog apostola Petra: nama su u Crkvi darovane sve božanstvene sila, potrebne za život večni i pobožnost, i pomoću njih imamo udela u Božjoj prirodi.[1]

 


NAPOMENE:

[1] 2 Petr. 1, 3. 4.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.