Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Bogočovečansko pravilo

 

Ako Duh Sveti ima svoj zemaljski životopis, svoju zemaljsku istoriju, onda su to „Dela Apostolska“. Jer Dela Apostolska i jesu prva istorija Crkve, osnivane, ostvarivane, vođene i rukovođene Duhom Svetim. U njima je pokazano kako se duh ljudski uživljava, i saživljava, i sarađuje sa Duhom Svetim, i kako Duhom Svetim kroz svete tajne i svete vrline raste u sve bogočovečanske visine. Pri tome osnovno bogočovečansko pravilo života jeste: „Nađe za dobro Duh Sveti i mi“.[1] Mi ljudi uvek na drugom mestu, a Bog na prvom. To je sveobavezno merilo svega Bogočovekovog, a prvenstveno Bogočovečanskog tela Njegovog — Crkve: Bog pa čovek. Uvek tako, nikada obrnuto. Nikada: ja pa Bog. Jer to je geslo svakog demonizma i svakog lakomislenog humanizma.

 


NAPOMENE:

[1] D. A. 15, 28.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.