Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Crkva – neprekidni Duhovdan

 

U stvari, Crkva je neprekidni Duhovdan. Duh Sveti je stalno u njoj kao besmrtna životvorna sila. I On neprekidno silazi na hrišćane: silazi kroz svaku svetu tajnu i kroz svaku svetu vrlinu; silazi kroz svako bogosluženje, kroz svako „Gospode, pomiluj“, kroz svaki hristočežnjivi uzdah.

Duhovdan je rođendan Crkve, i time rođendan svakog hrišćanina. Ko je hrišćanin? Onaj koji ima Duha Hristova. „Ko nema Duha Hristova — nije Njegov“.[1] Hristos se daje Duhom Svetim, i poznaje. Α pošto je Bogočovek Hristos Crkva, to hrišćanstva i nema van Crkve i bez Crkve; dakle, ni van Duha Svetoga, ni bez Duha Svetoga. Tajna nad tajnama — tajna Presvete Trojice — sva je u Crkvi. U njoj. sve je od Oca kroz Sina u Duhu Svetom; Carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha; carovanje Oca Sinom u Duhu Svetom. Na Spasovdan je božanski svesavršeno otkrivena sva tajna, i sav smisao, i sav cilj čovečijeg tela: Bogočovekom živeti s desne strane Trojičnog Božanstva. Na Svetu Pedesetnicu pak otkrivena je sva tajna, i sav smisao, i sav cilj čovečijeg duha: osvetiti se, usavršiti se, dovršiti se, obogočovečiti se, steći um Hristov. „Mi um Hristov imamo“.[2] Besmrtna je blagovest Svete Pedesetnice: u Bogočovečanskom telu Crkve duh čovečiji se preobražava u bogoduh, um ubogoum, duša u bogodušu, savest u bogosavest, volja u bogovolju. Bez Duha Svetog um čovekov je bolest, smrt, pakao; tako i duša, i savest, i volja. Jednom rečju: ako čovek ne usavrši i ne dovrši sebe Bogom — Duhom Svetim, on sav postaje pakao.

 


NAPOMENE:

[1] Rm. 8, 9.

[2] 1 Kor. 2, 16.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.