Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Hristopoznanje – Duhom Svetim

 

Večna je blagovest novozavetna: Gospod Hristos Duhom Svetim boravi u nama i mi u Njemu. To nam svedoči samo prisustvo Duha Svetoga u nama. Mi Duhom Svetim živimo u Gospodu Hristu, i On u nama. I to znamo — „po Duhu koga nam je dao“.[1] Naš ljudski duh se Duhom Svetim osposobljuje za pravo i pravilno hristopoznanje. Šta je u Bogu, i u Bogočoveku, mi znamo po Duhu „koji nam je dat“.[2]

Za poznanje Bogočoveka Hrista, jednog od Svete Božanske Trojice, neophodna nam je pomoć ostale Svete Dvojice: Boga Oca i Boga Duha Svetoga.[3] Duh Sveti je „Duh mudrosti“;[4] dobije li Ga, čovek se ispuni mudrošću božanskom. Duh Sveti je i „Duh otkrivenja“.[5] Božanskom mudrošću On u srcu verujućeg otkriva i kazuje tajnu Isusa Bogočoveka, te tako duhonosac dolazi do istinskog hristopoznanja. Nikakav duh ljudski nije u stanju nikakvim naporima svojim da pozna tajnu Hristovu u njenom božanskom i spasonosnom savršenstvu i potpunosti. To duhu ljudskom otkriva jedino i samo Duh Sveti, zbog čega se i naziva „Duhom otkrivenja“.[6] Sa tih razloga duhozarni apostol i blagovesti: Niko ne može Isusa nazvati Gospodom osim Duhom Svetim.[7] Duh Sveti kao „Duh Istine“ i kao „Duh otkrivenja“ uvodi u svaku istinu Hristove Bogočovečanske Ličnosti i Njegovog Bogočovečanskog domostroja spasenja i uči nas svemu Hristovom.[8] To je razlog što se i celokupno Evanđelje Hristovo, sa svima svojim bogočovečanskim stvarnostima, naziva Otkrivenje. To je razlog zbog kojeg u Crkvi svako crkveno činodejstvo, radnja, služba, tajna, delo, biva prizivanjem, epiklezom sile i blagodati Svetoga Duha.

Jednom rečju: sav život Crkve, u svima svojim bezbrojnim bogočovečanskim stvarnostima i projavama, vodi se i rukovodi Duhom Svetim, koji je uvek Duh Bogočoveka Isusa Hrista.[9] Zato je i rečeno u Svetom Evanđelju: Ko nema Duha Hristova, on nije Njegov.[10] Heruvimski pogružen u bogočovečansku tajnu Crkve kao u najmiliju svetajnu Božiju, Sveti Vasilije Veliki objavljuje sveistinitu blagovest: Duh Sveti izgrađuje Crkvu Božiju — Τό Πνεύμα το „Ayiov άρχιτεκτονεΐ Έκκλησίαν Θεού.[11]

Svetom Pedesetnicom je upotpunjeno Bogovaploćenje: pri prvom silasku Duh Sveti izvršuje u Svetoj Djevi ovaploćenje Boga Logosa, i Bog Logos postaje i zanavek ostaje u Svom telu kao Bogočovek; pri drugom dolasku Svom, na Pedesetnicu, Duh Sveti silazi na Bogočovekovo telo, i zanavek ostaje u tom telu, koje je Crkva. Posredi je jedan nedeljivi domostroj spasenja. Duh Sveti silazi na vascelo telo Crkve, i sav je prisutan u celokupnom bogočovečanskom biću i životu Crkve. Kao što u čovekovom telu ništa ne biva bez duše što je u njemu, tako i u telu Crkve ništa ne biva bez Duha Svetoga koji je duša Crkve. Tako kroza sve vekove i kroza svu večnost.

 


NAPOMENE:

[1] 1 Jn. 3, 24.

[2] Sr. 1 Jn. 4, 13; 1 Kor. 2, 4—16.

[3] Sr. Mt. 11,27; 1 Kor. 2, 12.

[4] Ef. 1, 17.

[5] Ef. 1, 17.

[6] Ef. 1, 17; 3, 6; 1 Kor. 2, 10,

[7] 1 Kor. 12, 3.

[8] Jn. 16, 13; 14, 26; 1 Kor. 2, 6—16.

[9] Gal. 4, 6.

[10] Rm. 8, 9.

[11] In Isai. sar. 3; R. gr. t. 30, col. 289 D.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *