Dogmatika Pravoslavne Crkve – Tom III (prvi deo)

CRKVA – NEPREKIDNA PEDESETNICA
Pnevmatologija – Učenje o Svetom Duhu u Crkvi

 

Sve biva Duhom Svetim

 

Duhovdan, koji je počeo na dan Svete Pedesetnice, neprekidno traje u Crkvi sa neiskazanom punoćom svih božanskih darova i životvornih sila.[1] Sve u Crkvi biva Duhom Svetim: i ono najsitnije, i ono najkrupnije. Kada sveštenik pred kađenje blagosilja kadionicu, on moli Gospoda Hrista da „nispošlje blagodat Presvetoga Duha“. Kada se neiskazano čudo Božje — Sveta Pedesetnica, pri hirotoniji episkopa, ponavlja i daje sva punoća blagodati, time se najočiglednije svedoči da sav život Crve biva u Duhu Svetom. Nema sumnje, Gospod Hristos je Duhom Svetim u Crkvi; i Crkva je Duhom Svetim u Gospodu Hristu. Gospod Hristos — glava i telo Crkve; Duh Sveti — duša Crkve.[2] Od samog početka Bogočovečanskog domostroja spasenja Duh Sveti je uzidao Sebe u temelj Crkve = u temelj tela Hristova, izvršivši ovaploćenje, „otelovljenje Logosa u Svetoj Djevi[3].

U stvari, svaka sveta tajna i svaka sveta vrlina jeste mali Duhovdan: Duh Sveti preko njih silazi na nas, u nas. I to silazi suštastveno = οήΰκοδώς,[4] tojest istinski i stvarno svim Svojim božanskim, suštinskim energijama; On — „bogatstvo Božanstva“, On — „blagodati pučina“,[5]On — „blagodat i život svake tvari“.[6]

 


NAPOMENE:

[1] Sr. D. A. 10, 44—48; 11, 15—16; 15, 8—9; 19, 6.

[2] Sr. 1 Kor. 12, 1—28. — Pri tome uvek imati pa umu novozavetnu istinu; Bogočovek Gospod Isus kao savršeni čovek ima Svoju ličnu čovečansku dušu.

[3] Osmoglasnik: Glas 1, Β ned. utra, na polunoćnici, Kanon Presvetoj Trojici, pesma 1.

[4] Pentikostar, v vtornik, na utreni, na stihovn. stihiri.

[5] Ef. 5, 25—27.

[6] tamo, Β vtornik Pjatdesjat. nedjeli, Tripesnec, pesma 9; v pjatok Tripesnec, pesma 8.

 

2 komentar(a)

  1. Pliroma ili punoća božanskog.

  2. Šta je to pliroma

Ovde napišite komentar ukoliko želite

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *